Veiklos sritys

Ūkio ministerija atsakinga už šias sritis:

  • Verslo aplinka

Darbai, susiję su verslo plėtra, smulkiuoju ir vidutiniu verslu, gyventojų verslumu, įmonių teise, verslą kontroliuojančiomis institucijomis, taisyklių verslui supaprastinimu, administracinės naštos verslui mažinimu, sąlygų įmonių augimui sudarymu.

  • Investicijos

Darbai, susiję su investicinės aplinkos gerinimu, užsienio investuotojų pritraukimu, palankių sąlygų vietos investuotojams kūrimu.

  • Eksportas

Darbai, susiję su eksporto skatinimo priemonėmis Lietuvos įmonėms, parama eksporto plėtrai, komercijos atašė Europoje, Rusijoje, JAV, Kinijoje.

  • Inovacijos

Darbai, susiję su inovacijų versle ir visuomenėje kūrimu, patentavimu, mokslo ir verslo bendradarbiavimu, mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimu, klasterizacijos skatinimu, investicijomis į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą.

  • Valstybės valdomos įmonės

Darbai, susiję su valstybės valdomų įmonių reforma siekiant skaidrumo ir atskaitomybės, efektyvesne įmonių veikla ir turto naudojimu, geresniais įmonių veiklos rezultatais,

  • ES parama verslui

Darbai, susiję su Lietuvos ūkio modernizavimu, parama ekonomikos vystymuisi, daugiausiai ES paramos tarp kitų Lietuvos institucijų – verslo, energetikos, mokslinių tyrimų, turizmo srityse administravimu.

  • Viešieji pirkimai

Darbai, susiję su efektyvesne ir skaidresne Lietuvos viešųjų pirkimų sistema, kuriama veiksminga viešųjų pirkimų kontrolės sistema, didinamu viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo proceso veiksmingumu.

  • Turizmas

Darbai, susiję su turizmo politika, Lietuvos turizmo produktų rinkodara, turizmo paslaugų kokybės gerinimu, užsienio turistų pritraukimu.

Paskutinį kartą redaguotas: 2012-03-06