Mažųjų bendrijų mokesčiai ir įmokos

I. Mažosios bendrijos nario mokami mokesčiai ir įmokos

Nuo 2014 m. apskaičiuojant ir deklaruojant pajamas iš paskirstytojo pelno taikomas 15 proc. tarifas.

Mokesčiai ir įmokos:
Pensijų valstybinio socialinio draudimo įmoka (VSD) – 26,3 proc.
Jeigu nuo 2015 m. sausio 1 d. už mažosios bendrijos narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos, tai šios VSD įmokos dydis yra 78,9 Eur.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų mokėjimo tvarka, pagal kurią savarankiškai dirbantieji (individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai) vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas „Sodrai“ moka nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų pajamų sumos. Ši valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų mokėjimo tvarka taikoma ir tais atvejais, kai: 1) socialinio draudimo įmokas už šiuos asmenis yra sumokėjusi individuali įmonė ar mažoji bendrija, ar tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija, arba 2) jie yra sumokėję įmokas, kaip individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, arba 3) jie yra asmenys, nurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ar 2 dalies 1 ir 2 punktuose (į šį sąrašą patenka dirbantys pagal darbo sutartis ir kt.), arba 4)  jiems yra paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, arba 5)  jei individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos narys yra ne vyresnis kaip 29 metų. 
 

Sveikatos draudimo įmoka (PSD) – 9 proc.

Tais atvejais, kai Mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją arba neišsiima asmeniniams poreikiams pinigų, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, Mažosios bendrijos nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio įmokas (27 Eur/mėn.).

Daugiau informacijos galima surasti čia: http://www.sodra.lt/lt/naujienos/keiciasi-psd-ir-vsd-imoku-dydziai

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15 proc. nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

II. Mažosios bendrijos įmonės mokesčiai

Pelno mokestis – 15 proc.

PVM mokestis.

III. Mažosios bendrijos vadovo pagal paslaugų sutartį mokami mokesčiai.

Mažosios bendrijos vadovo (nuolatinio Lietuvos gyventojo) nesančio mažosios bendrijos nariu pagal paslaugų sutartį gaunamas atlygis pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, nuo kurių mažoji bendrija privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 23 str. nustatytais terminais sumokėti 15 proc. pajamų mokestį.
Mažosios bendrijos vadovo (nenuolatinio Lietuvos gyventojo) pagal paslaugų sutartį gautas atlygis pagal GPMĮ 5 str. nuostatas nėra pajamų mokesčio objektas.
 

VSD klausimais konsultuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra) tel. 1883, PSD klausimais konsultuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK prie SAM) tel. 8 700 88 888, mokesčių klausimais konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) tel. 1882.

Paskutinį kartą redaguotas: 2015-01-09