Iniciatyvos verslui

Ministras ir vadovybė

Verslo aplinka

Ūkio ministerija siekia verslui padėti. Verslas turi aiškiai pasakyti, kur link jis nori eiti, tuomet valdžia suteiks geriausius įrankius to siekti. Verslo sąlygos – viena esminių šalies konkurencingumo...

Investicijos

Investicijos – užimtumo, žinių ir konkurencingumo šaltinis, nuo kurio priklauso šalies ekonomikos augimas. Tiesioginės vidaus ir užsienio investicijos sudaro sąlygas šalies gyventojams uždirbti ir...

Inovacijos

Inovacijos - vienas iš pagrindinių veiksnių, spartinančių Lietuvos ūkio plėtrą ir užtikrinančių ekonomikos kilimą. Pažangiose valstybėse inovacijos yra svarbiausias ekonomikos augimo variklis,...

Eksportas

Eksportas – vienas svarbiausių šalies ekonomikos augimo garantų. 2015 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, eksportas sumažėjo 4 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos...

ES parama

Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos – reikšminga paspirtis Lietuvos ūkio modernizavimui ir ekonomikos vystymuisi. Ūkio ministerija 2007–2013 m. laikotarpiu administruoja daugiausia ES paramos...

Turizmas

Ūkio ministerija formuoja Lietuvos valstybės turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politiką ir įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje funkcijas. Pagrindiniai tikslai: nustatyti...

Viešųjų pirkimų politika

Viešieji pirkimai yra svarbi ekonomikos dalis – bendra per šias procedūras išleidžiamų lėšų suma prilygsta dešimtadaliui bendrojo šalies vidaus produkto arba trečdaliui Lietuvos nacionalinio biudžeto....

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės valdomų įmonių yra įvairiose valstybei svarbiose ekonomikos srityse: energetikos, ryšių, transporto ir kitose. Jos sukuria svarią ekonominę vertę ir labai prisideda prie visos šalies ekonominės...